BPF7 NACHI bearing

Bearing BPF7

Bearing units BPF7

Bearing number : BPF7

Brand : NACHI

Bore Diameter (mm) : 35

Width (mm) : 32.9

Bearing dimensions and specification in NACHI catalogue:

d - 35 mm

A - 20 mm

A1 - 5.2 mm

B - 32.9 mm

H2 - 81 mm

J - 100 mm

L - 122 mm

N - 11 mm

S - 8.5 mm

Bolt (G) - M10

Weight - 0.71 Kg

NACHI BPF7 Bearing Advantage NACHI BPF7 Bearing Package NACHI BPF7 Bearing Fast Delivery NACHI BPF7 Bearing Service