7040DB 16D/GNP4 NTN bearing

Bearing 7040DB+16D/GNP4

Angular contact ball bearings 7040DB+16D/GNP4

Bearing number : 7040DB+16D/GNP4

Size (mm) : 200x310x118

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 200

Outer Diameter (mm) : 310

Width (mm) : 118

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 200 mm

D - 310 mm

B - 118 mm

C - 118 mm

Angle (α) - 20 °

Weight - 27,6 Kg

NTN 7040DB 16D/GNP4 Bearing Advantage NTN 7040DB 16D/GNP4 Bearing Package NTN 7040DB 16D/GNP4 Bearing Fast Delivery NTN 7040DB 16D/GNP4 Bearing Service