7322T1DBCS115P5 NTN bearing

Bearing 7322T1DBCS115P5

Angular contact ball bearings 7322T1DBCS115P5

Bearing number : 7322T1DBCS115P5

Size (mm) : 110x240x100

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 110

Outer Diameter (mm) : 240

Width (mm) : 100

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 110 mm

D - 240 mm

B - 100 mm

C - 100 mm

Angle (α) - 15 °

Weight - 19 Kg

Cages material - phenolic resin

NTN 7322T1DBCS115P5 Bearing Advantage NTN 7322T1DBCS115P5 Bearing Package NTN 7322T1DBCS115P5 Bearing Fast Delivery NTN 7322T1DBCS115P5 Bearing Service