7904UCDB 8/GNP5 NTN bearing

Bearing 7904UCDB+8/GNP5

Angular contact ball bearings 7904UCDB+8/GNP5

Bearing number : 7904UCDB+8/GNP5

Size (mm) : 20x37x26

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 20

Outer Diameter (mm) : 37

Width (mm) : 26

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 20 mm

D - 37 mm

B - 26 mm

C - 26 mm

Angle (α) - 15 °

Weight - 0,08 Kg

NTN 7904UCDB 8/GNP5 Bearing Advantage NTN 7904UCDB 8/GNP5 Bearing Package NTN 7904UCDB 8/GNP5 Bearing Fast Delivery NTN 7904UCDB 8/GNP5 Bearing Service