7018UCDB/GNP4 NTN bearing

Bearing 7018UCDB/GNP4

Angular contact ball bearings 7018UCDB/GNP4

Bearing number : 7018UCDB/GNP4

Size (mm) : 90x140x48

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 90

Outer Diameter (mm) : 140

Width (mm) : 48

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 90 mm

D - 140 mm

B - 48 mm

C - 48 mm

Angle (α) - 15 °

Weight - 2,34 Kg

NTN 7018UCDB/GNP4 Bearing Advantage NTN 7018UCDB/GNP4 Bearing Package NTN 7018UCDB/GNP4 Bearing Fast Delivery NTN 7018UCDB/GNP4 Bearing Service