NN4930HSKC0NAP4 NTN bearing

Bearing NN4930HSKC0NAP4

Cylindrical roller bearings NN4930HSKC0NAP4

Bearing number : NN4930HSKC0NAP4

Size (mm) : 150x210x60

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 150

Outer Diameter (mm) : 210

Width (mm) : 60

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 150 mm

D - 210 mm

B - 60 mm

C - 60 mm

Weight - 5,9 Kg

NTN NN4930HSKC0NAP4 Bearing Advantage NTN NN4930HSKC0NAP4 Bearing Package NTN NN4930HSKC0NAP4 Bearing Fast Delivery NTN NN4930HSKC0NAP4 Bearing Service