NN3032HSKC0NAP4 NTN bearing

Bearing NN3032HSKC0NAP4

Cylindrical roller bearings NN3032HSKC0NAP4

Bearing number : NN3032HSKC0NAP4

Size (mm) : 160x240x60

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 160

Outer Diameter (mm) : 240

Width (mm) : 60

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 160 mm

D - 240 mm

B - 60 mm

C - 60 mm

Weight - 8,62 Kg

NTN NN3032HSKC0NAP4 Bearing Advantage NTN NN3032HSKC0NAP4 Bearing Package NTN NN3032HSKC0NAP4 Bearing Fast Delivery NTN NN3032HSKC0NAP4 Bearing Service