BPF3 NACHI bearing

Bearing BPF3

Bearing units BPF3

Bearing number : BPF3

Brand : NACHI

Bore Diameter (mm) : 17

Width (mm) : 22

Bearing dimensions and specification in NACHI catalogue:

d - 17 mm

A - 14 mm

A1 - 4 mm

B - 22 mm

H2 - 49 mm

J - 63.5 mm

L - 81 mm

N - 7 mm

S - 6 mm

Bolt (G) - M6

Weight - 0.18 Kg

NACHI BPF3 Bearing Advantage NACHI BPF3 Bearing Package NACHI BPF3 Bearing Fast Delivery NACHI BPF3 Bearing Service