7224CDB/GMP5/15K NTN bearing

Bearing 7224CDB/GMP5/15K

Angular contact ball bearings 7224CDB/GMP5/15K

Bearing number : 7224CDB/GMP5/15K

Size (mm) : 120x215x80

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 120

Outer Diameter (mm) : 215

Width (mm) : 80

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 120 mm

D - 215 mm

B - 80 mm

C - 80 mm

Angle (α) - 15 °

Weight - 10,704 Kg

NTN 7224CDB/GMP5/15K Bearing Advantage NTN 7224CDB/GMP5/15K Bearing Package NTN 7224CDB/GMP5/15K Bearing Fast Delivery NTN 7224CDB/GMP5/15K Bearing Service