QJ3/28V1 NTN bearing

Bearing QJ3/28V1

Angular contact ball bearings QJ3/28V1

Bearing number : QJ3/28V1

Size (mm) : 28x68x18

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 28,000

Outer Diameter (mm) : 68,000

Width (mm) : 18,000

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 28,000 mm

D - 68,000 mm

B - 18,000 mm

C - 18,000 mm

Weight - 0,309 Kg

NTN QJ3/28V1 Bearing Advantage NTN QJ3/28V1 Bearing Package NTN QJ3/28V1 Bearing Fast Delivery NTN QJ3/28V1 Bearing Service