7012UCDB/GNP5 NTN bearing

Bearing 7012UCDB/GNP5

Angular contact ball bearings 7012UCDB/GNP5

Bearing number : 7012UCDB/GNP5

Size (mm) : 60x95x36

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 60

Outer Diameter (mm) : 95

Width (mm) : 36

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 60 mm

D - 95 mm

B - 36 mm

C - 36 mm

Angle (α) - 15 °

Weight - 0,82 Kg

NTN 7012UCDB/GNP5 Bearing Advantage NTN 7012UCDB/GNP5 Bearing Package NTN 7012UCDB/GNP5 Bearing Fast Delivery NTN 7012UCDB/GNP5 Bearing Service