NN3030HSKC0NAP4 NTN bearing

Bearing NN3030HSKC0NAP4

Cylindrical roller bearings NN3030HSKC0NAP4

Bearing number : NN3030HSKC0NAP4

Size (mm) : 150x225x56

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 150

Outer Diameter (mm) : 225

Width (mm) : 56

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 150 mm

D - 225 mm

B - 56 mm

C - 56 mm

Weight - 7,402 Kg

NTN NN3030HSKC0NAP4 Bearing Advantage NTN NN3030HSKC0NAP4 Bearing Package NTN NN3030HSKC0NAP4 Bearing Fast Delivery NTN NN3030HSKC0NAP4 Bearing Service